HR poradenství

Business Studies and/or Management Science, Communication and Information Sciences
Czech Republic
Opava
Period: 
1 Sep, 2021 to 1 Jan, 2022
Deadline: 
1 Sep, 2021

General information

Duration: 
4 months
Commitment: 
3-4 days per week
Description: 

 

Are you attracted to HR? Do you have the motivation to prove something?
You have no experience, but want to learn new things? This offer is perfect for you!

Job description:

-Active recruitment and search for human resources
-Conducting personal interviews and selection procedures
-Communication with people
-answering calls

What knowledge or skills should you have?

-Czech at a communicative level
-Proactive approach to assigned tasks
-Positive and communicative personality
-Independence and responsibility

Internship duration 3-4 months

Work part-time 4-6 hours a day

Apply now and send your application to [email protected]

 

Láká vás personalistika? Máte motivaci něco dokázat?
Nemáte žádné zkušenosti, ale chcete se učit nové věci? Tato nabídka je pro vás ideální!

Napln prace:

-Aktivní nábor a vyhledavání lidských zdrojů
-Vedení personálních pohovorů a výběrových řízení
-Komunikace s lidmi 
-Obvoláváni lidi

Jaké znalosti nebo dovednosti byste měli mit?

-Čeština na komunikativní úrovni
-Proaktivní přístup ke svěřeným úkolům
-Pozitivní a komunikativní osobnost
-Samostatnost a odpovědnost

 

Doba trvání stáže 3-4 měsice

Pracé na částečný úvazek 4-6 hodin denně

Nastup ihned :)

Přihlaste se hned a odešlete svou přihlášku na [email protected]

Compensation: 
Financial compensation
Requirements
Languages: 
English: Basic User A2
Czech: Independent User B2